Deze site is alleen bedoeld om algemene informatie te verstrekken over P. van Dessel & Co.
Gebruik van deze site is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Op alle pagina's vallend binnen het domein pvandessel.nl berusten de rechten, waaronder de auteursrechten, bij P. van Dessel & Co.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van P. van Dessel & Co informatie (teksten, beelden, broncodes daaronder begrepen) op welke wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.